Yritys

Lapsen etu on lastensuojelun lähtökohta. Olemme määrittäneetkin sen yrityksemme tärkeimmäksi arvoksi. Lapsi on ainutkertainen, arvokas ja tasa-arvoinen yksilö, jonka tulee aina saada hyvä kohtelu. Yrityksemme arvopohjan kulmakivet ovat lapsen edun lisäksi yksilön kunnioittaminen, läpinäkyvyys ja moniammatillisuus. Toiminta on aina asiakaslähtöistä ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa lapsen edun mukaista toimintaa, joka toteutetaan aina varmasti riittävin ammatillisin resurssein.

Edelliseen kappaleeseen tiivistyy toiminta-ajatus, jonka ympärille rakentuu vuonna 2019 perustetun ja 2020 maaliskuussa toimintansa aloittaneen Ehot Oy:n yritystoiminta.

Löysimme toimivat tilat hyvällä sijainnilla ja saimme koottua ammattitaitoiset kontaktit ja verkostot. Heti alkuvaiheessa oli selvää, että lähdemme tuottamaan vaativaa lastensuojelua, koska yrityksemme perustajilla oli siitä ennestään vahvaa osaamista. 6-paikkainen erityisen huolenpidon yksikkö aloitti toimintansa maaliskuussa 2020. Saimme kasattua alkumetreille kokeneen ja osaavan noin viidentoista hengen tiimin, jonka avulla toiminta lähti alusta alkaen ammattitaitoisesti liikkeelle.

Jo varhaisessa vaiheessa oli selvää, että toimintamme tulee laajenemaan. Uusien yhteistyökumppanien ja hyvien verkostojen kautta laajentaminen tuli mahdolliseksi kohtalaisen pian. Kesällä 2022 meille valmistui täysin uusi, varta vasten meidän käyttöömme rakennettu kiinteistö Mikkelin Tuppuralaan. Laajennuksen myötä erityisen huolenpidon yksikkö muutti uusiin tiloihin ja rinnalle avautui 7-paikkainen vaativan tason sijaishuoltoyksikkö.

Yrityksemme on profiloitunut jo suunnitteluvaiheessa auttamaan haastavimmassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria. Innovatiivisuus ja rohkeus ajatella asioita uudella tavalla on ohjannut toimintaamme alusta alkaen. Vahvalla moniammatillisella työyhteisöllä pystymme vastaamaan vaativiinkin haasteisiin ja palaute tehdystä työstä on ollut hyvää.

Yrittäjinä ja yrityksenä haluamme lapsen edun ja laadukkaan kasvatustyön lisäksi panostaa hyviin henkilöstöresursseihin, henkilöstön viihtyvyyteen ja jaksamiseen, hyvään johtamiseen sekä toimiviin ja hyväkuntoisiin tiloihin. Jokainen asiakas, työntekijä ja yhteistyötaho on tärkeä osa yhteistä tarinaamme.