Etusivu

Ehot Oy on yksityinen lastensuojelupalveluita tuottava yritys, jonka perustajina toimivat vahvan lastensuojelualan kokemuksen omaavat ammattilaiset. Ehot Oy tuottaa nykyvaatimukset täyttävää, modernia ja laadukasta erityisen huolenpidon (EHO) palvelua lastensuojelun haastavimmassa asemassa oleville lapsille, jotka tarvitsevat pysäytyksen haitalliseen toimintaansa. Pitkäjärven yksikön kohderyhmänä ovat 12–17-vuotiaat erityisen huolenpidon päätöksen saaneet huostaanotetut lapset.

Pitkäjärven erityisen huolenpidon yksikkö sijaitsee rauhallisella omakotitaloalueella Mikkelin Pitkäjärven kaupunginosassa. Keskustaan matkaa on noin kaksi kilometriä. Yksikön tilat on remontoitu täysin erityisen huolenpidon tarpeita ajatellen. Isossa talossamme on yhteensä 320 neliötä kodinomaista tilaa. Asiakaspaikkoja on kuusi. Jokaisella lapsella on käytössään oma huone, jossa on oma kylpyhuone. Viihtyisien ja avarien yhteisten tilojen lisäksi yksikössämme on reilusti muuta tilaa, kuten harrastetila ja terapiatila. Toimintaympäristö tarjoaa viihtyisän, rauhoittavan ja kodinomaisen kasvuympäristön. Luonto ja harrastusmahdollisuudet, esimerkiksi uimaranta, ovat aivan äärellä.

Hoito- ja kasvatustyössä korostamme yksilöllistä kohtaamista, empatiaa, vuorovaikutusta, oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta. Henkilökohtainen hoito- ja kasvatussuunnitelma toimii nuoren hoidon perustana. Lapsen etu on lastensuojelun lähtökohta. Olemme määrittäneetkin sen yrityksemme tärkeimmäksi arvoksi. Lapsi on ainutkertainen, arvokas ja tasa-arvoinen yksilö, jonka tulee saada aina hyvä kohtelu. Yrityksemme arvopohjan kulmakivet ovat lapsen edun lisäksi yksilön kunnioittaminen, läpinäkyvyys ja moniammatillisuus. Toiminta on aina asiakaslähtöistä ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa lapsen edun mukaista toimintaa.

Ehot Oy:n Pitkäjärven erityisen huolenpidon yksikkö on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2020. Paikkavarauksien osalta voit olla yhteydessä kasvatusjohtaja Tommi Mustoseen puh. 050 535 9543, sähköposti: tommi.mustonen@ehot.fi tai toimitusjohtaja Ville Rouhiaiseen puh. 050 383 0432, sähköposti: ville.rouhiainen@ehot.fi